Office Bearers(2013 - 17)

Banashakari Devanga Sangha Executive:

Sri S R Sidlingannavar

President

Sri Ashok Vanahalli

Vice-President

Sri T N Gonabal

Hon-President

Sri Suresh Vanahalli

Secretary

Sri Raghavendra Telagadi

Joint-Secretary

Sri E B Javali

Treasurer

Sri Pramod Gosi

Member

Sri Deepak Kolagad

Member

Sri K T Garadimani

Member

Sri Arun

Member

Sri Panchakshari Hariwal

Member

Sri Umakanth Alli

Member

Sri Siddhu Janiwrad

Member

Sri Dr Vittal Gonabal

Member

Sri B K Neelgund

Matrimonial

Sri Shankar Sheelavantar

Matrimonial

Smt Savitha Gadag

President(Mahila Sangha)

Smt Pratibha Kangoori

Secretary(Mahila Sangha)